نوامبر 20, 2018

نقشه‌ی راه محصول؛ نکاتی که باید بدانید! (بخش دوم)

روز پیش چیستی نقشه‌ی راه محصول راهکارهای نگارش نقشه‌ای متناسب و مطلوب را تا اندازه‌ای شرح دادیم. (جستار قبلی) امروز […]
نوامبر 19, 2018

نقشه‌ی راه محصول؛ نکاتی که باید بدانید! (بخش نخست)

نقشه‌ی راه به‌مثابه‌ی داستان شرکت است. حکایت پیشرفت آن است. ازهمین‌رو برای نوشتنش باید چشم‌انداز آتی محصول معلوم باشد. پس […]