نوامبر 18, 2018

ابزارهای مدیریت شبکه‌های اجتماعی (بخش دوم)

بخش اول ابزارهای مدیریت شبکه‌های اجتماعی را دیروز بررسی کردیم. به مفهوم ابزارهای مدیریت شبکه‌های اجتماعی و ضرورت آن پرداختیم […]
نوامبر 17, 2018

ابزارهای مدیریت شبکه‌های اجتماعی (بخش اول)

برخی ابزارها برای افزایش سرعت و آسان‌تر کردن مدیریت شبکه‌های اجتماعی وجود دارند (پیشتر چندوچون‌شان را در اینجا گفتیم). به […]
نوامبر 11, 2018

آموزش برای کسب‌وکارها: مدیریت شبکه‌های اجتماعی

در عصر حاضر مدیریت شبکه‌های اجتماعی و مطالب درج شده در آن‌ها برای کسب‌وکار از ضروری‌ترین عوامل است و بدیهی […]