دسامبر 15, 2020

ریدایرکت|انواع آن| تاثیرآن بر سئو

redirect انواع آن، تاثیرآن بر سئو ریدایرکت چیست؟ ریدایرکت یعنی هدایت کاربران از یک آدرس به آدرس جدید است. این هدایت […]
اکتبر 26, 2020

ریدایرکت 301 چیست؟ تاثیر آن در سئو

ریدایرکت 301 چیست ؟ ریدایرکت 301 به معنای تغییر آدرس صفحه است.و این ریدایرکت کاربر و موتورهای جستجو را به […]