دسامبر 22, 2018

رایانش ابری چیست: مدل‌های پیاده‌سازی رایانش ابری

مدل‌های پیاده‌سازی رایانش ابری به چهار قسم است: ابری عمومی (Public Cloud) و ‌ابری خصوصی (Private Cloud)، ابر اجتماعی (Community […]
دسامبر 21, 2018

رایانش ابری چیست: انواع سرویس‌های رایانش ابری

رایانش ‌ابری را که پیشتر توضیح دادیم (اینجا) مفهومی عام است. این مفهوم چندین زیرمفهوم نیز دارد. عمده‌ترین دسته‌بندی رایانش […]
دسامبر 21, 2018

رایانش ابری چیست؟ (بخش اول)

به عرضه و نمایش برخط (آنلاین) و آنی منابعی مانند دیسک، شبکه، رم و پردازنده یا تسهیلاتی مانند دیتابیس (و […]