نوامبر 22, 2018

پرسش‌هایی که باید پیش از تغییر قیمت محصولات از خود بپرسید (بخش دو)

دیروز گفتیم که از عوامل بسیار مهم در موفقیت یا شکست یک حرفه و کسب‌وکار، شناختن و در نظر گرفتن […]
نوامبر 21, 2018

پرسش‌هایی که باید پیش از تغییر قیمت محصولات از خود بپرسید

از عوامل بسیار مهمی که در موفقیت یا شکست یک حرفه و کسب‌وکار موثر است، شناختن و در نظر گرفتن […]