اکتبر 17, 2020

چت بات چیست؟اهمیت آن در کسب و کارها

چت بات ها (chatbots) چت بات ها  همچنان بخش مهمی از بازاریابی دیجیتال در سال 2020 خواهد بود. این فناوری […]