دسامبر 12, 2018

ارتقا و بهبود بازاریابی محتوا: روش هدف‌گیری مجدد

هدف‌گیری مجدد به معنا تحریک و ترغیب کردن دنبال‌کنندگانی است که از وبگاه شما دیدن کرده‌اند اما کاری که انتظار […]
دسامبر 10, 2018

ارتقا و بهبود بازاریابی محتوا: فعالیت در وبگاه‌های اجتماعی و انجمن‌ها

فعالیت در وبگاه‌های اجتماعی از جمله شیوه‌های مؤثر در افزایش جذب دنبال‌کنندگان و مخاطبان است که کمتر مورد توجه بارازیابان قرار […]