توضيحات پروژه

گالری پوشاک جی دی دی فشن یک سایت گالری محصول بوده که جهت عرضه کالای خود بین مشتریان توسط تیم هفت وب طراحی گردیده است.