توضيحات پروژه

سایت مجله خبری تیف یک سایت شخصی-خبری جهت نمایش و اطلاع رسانی پایگاه خبری تیف بوده که به دست تیم هفت وب راه اندازی گردیده است.