توضيحات پروژه

سایت سینا کنترل یک سایت شرکتی به زبان انگلیسی می باشد که توسط تیم طراحی سایت هقت وب به درخواست شرکت پالاپال پرداز فارس انجام شده است. این سایت تماما به زبان انگلیسی بوده و صرفا جهت معرفی محصولات شرکت سیناکنترل و معرفی آنها بوده است.