می 15, 2017

راهنمای تهیه مدل کسب و کار

راهنمای تهیه مدل کسب و کار شما می توانید در این بخش راهنمای تهیه مدل کسب و کار را دانلود نمایید. […]
می 15, 2017

فرم مدل کسب و کار2

شما می توانید در این بخش فرم مدل کسب و کار را دانلود نمایید. لینک دانلود : دانلود مستقیم
می 15, 2017

فرم مدل کسب و کار1

شما می توانید در این بخش فرم مدل کسب و کار1 را دانلود نمایید. لینک دانلود : دانلود مستقیم